จัดเรียงโดย:
แสดง:
Coaxial Cable LMR-200 (ราคา/เมตร) จาก Times Microwave Systems
  สายนำสัญญาณคุณภาพจาก Times Microwave Systems ให้ค่าความสุญเสียต่ำมากๆ เหมาะที่จะให้กับย่าน 3GHz หรือ 5G..
Coaxial Cable LMR-240 (ราคา/เมตร) จาก Times Microwave Systems
  สายนำสัญญาณคุณภาพจาก Times Microwave Systems ให้ค่าความสุญเสียต่ำมากๆ เหมาะที่จะให้กับย่าน 3GHz หรือ 5G..
Coaxial Cable LMR-400 (ราคา/เมตร) จาก Times Microwave Systems
  สายนำสัญญาณคุณภาพจาก Times Microwave Systems ให้ค่าความสุญเสียต่ำมากๆ เหมาะที่จะให้กับย่าน 5GHz หรือ 2...
Coaxial Cable LMR-400-DB waterproofing compound (ราคา/เมตร) จาก Times Microwave Systems
  LMR-400-DB สายนำสัญญาณคุณภาพจาก Times Microwave Systems ให้ค่าความสุญเสียต่ำมากๆ เหมาะที่จะให้กับย่าน 5-6GH..
Coaxial Cable LMR-400-UF UltraFlex (ราคา/เมตร) จาก Times Microwave Systems
  LMR-400-UF UltraFlex Communications Coax สายนำสัญญาณคุณภาพจาก Times Microwave Systems ให้ค่าความสุญเสีย..
แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ (จำนวน 1 หน้า)